Wat kunnen we jou bieden?

Kansenongelijkheid lijkt wel in de mode, iedereen in onderwijsland heeft het erover. Gelukkig maar, want dat kansenongelijkheid in het onderwijs bestaat, is helaas een feit.

En dat er iets aan te doen is ook.

Iedereen binnen (en rondom) het onderwijs heeft hier invloed op. Goed nieuws dus, want dat kan een eventueel gevoel van machteloosheid wegnemen.

Daarbij is het belangrijk dat we er met elkaar over praten en dat we ervoor zorgen dat het wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden.

Daar dragen we graag ons steentje aan bij, omdat we hebben gemerkt dat de docuserie Klassen én deze Kennisbank veel kan toevoegen aan de herkenbaarheid van het probleem en aan de mogelijke oplossingen.

Daarom hebben we verschillende soorten programma’s ontworpen die we graag met jullie oppakken. Natuurlijk geheel in samenspraak met jullie zodat het echt aansluit op waar jullie al mee bezig zijn.
Voor schoolteams

Hoe kunnen we met het hele schoolteam een ‘kansengelijkere’ creëren? Dit begint door te kijken wat er al gebeurt en vervolgens te kijken wat er nog te doen is. Altijd werken we met de fragmenten uit de serie als gemeenschappelijk referentiekader en natuurlijk met de kennis uit deze kennisbank.

De centrale vraag: wat kun ieder, per direct en binnen de eigen rol en verantwoordelijkheden, doen om de kinderen  alle kansen te geven die ze nodig hebben om verder te komen? En hoe kun je elkaar daarbij helpen?

We bieden hiervoor inspirerende lezingen (bijvoorbeeld voor op studiedagen), maar ook langer lopende trajecten waarin we met het schoolteam samen oplopen. Laten we samen kijken wat het beste bij jullie past.
Voor opleidingen (Pabo, lerarenopleidingen en schoolleidersopleidingen)

De afgelopen jaren hebben we veel gastlessen op scholen gegeven, maar ook meegedacht over hoe het curriculum meer benaderd kan worden vanuit de bril van kansenongelijkheid. Wat moet er nog worden toegevoegd aan het curriculum, maar ook: wat doen jullie eigenlijk al, waar een net gekanteld perspectief al wonderen kan doen? Op al deze verschillende manieren denken we graag mee.Voor schoolbesturen

Gelukkig komt kansengelijkheid in steeds meer beleidsplannen van scholen en schoolbesturen voor. Het is goed nieuws dat het belang wordt ingezien. Onze ervaring is echter dat het soms nog niet zo makkelijk is om te bedenken aan welke knoppen je op beleidsniveau kunt draaien om kansengelijkheid te verminderen. Of om te bedenken wat je schoolleiders en docenten/leerkrachten kunt bieden om hen te helpen hun eigen invloed uit te oefenen. Daarom denken we daar graag, uiteraard weer vanuit de kennis uit de Kennisbank, over mee.Interessant? Neem dan contact op met klassen@eenvandejongens.nl. We maken dan een afspraak om te onderzoeken wat jullie vraag is en hoe wij daarbij kunnen helpen. Op basis daarvan maken we een plan speciaal gericht op jullie organisatie.