Wat gebeurt er nog meer?

Meetups

Klassen reist door het hele land om als starter te dienen voor het gesprek over kansenongelijkheid in het onderwijs. In het vorige schooljaar deden we zo de 12 provincies aan en kwamen we 2 keer landelijk bij elkaar. We hadden het met iedereen in en om het onderwijs over wat zij konden bijdragen om kansenongelijkheid te verminderen. Ook voerden we een gesprek met de zes grootste politieke partijen over wat zij konden bijdragen.
Dit schooljaar zijn er weer nieuwe gesprekken in allerlei regio's! Waar? kijk hier en sluit je aan.


Spin-off Meetups

Kansenongelijkheid lijkt wel in de mode, iedereen in onderwijsland heeft het erover. Gelukkig maar, want dat kansenongelijkheid in het onderwijs bestaat is helaas een feit. En dat er iets aan te doen is ook. Het is dus belangrijk dat we met elkaar gaan praten over oplossingen en dat we zorgen dat het wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden, maar dat er kennis wordt gedeeld en dat er samenwerkingen worden aangegaan.

Maar wat is het precies? Wat kun jij als onderwijskracht bijdragen om de ongelijkheid te verminderen? En hoe kun je dat samen doen? De documentaireserie Klassen biedt een mooie gespreksstarter om het onderwerp bespreekbaar te maken of juist verder over de diepte in te gaan. Dat bleek maar weer; afgelopen jaar werden er naar aanleiding van de serie 14 Meetups opgezet en dat loopt in dit najaar nog door. Daarnaast organiseerde ook allerlei organisaties in en om het onderwijs n.a.v. de serie en het format van de Meetups zelf soortgelijke bijeenkomsten voor hun achterban. Dit zijn we Spin-off Meetups gaan noemen. Eerder deden gemeentes, samenwerkingsverbanden, scholengemeenschappen, bonden en raden en andere organisaties in het onderwijs dit al.

Vind je dit ook interessant voor jouw eigen achterban? Neem dan contact op met klassen@eenvandejongens.nl en dan hebben we het over de opties. Om je nu al een idee te geven; we kunnen de hele Meetup voor je organiseren (zowel live als fysiek), maar je kunt het ook zelf doen naar aanleiding van fragmenten uit de serie en het format dat wij ontwikkelt hebben voor de Meetup.


Scholendagen

Na een succesvol pilotprogramma in het schooljaar van 20/21 waar we 25 scholen aandeden, bieden we - samen met Stichting LeerKRACHT - ook in het schooljaar 21/22 een dagprogramma aan speciaal voor scholen (PO en VO). Deze dag gaat het hele team - van conciërge tot bestuurder - het gesprek aan over hoe de betreffende school een kansengelijkere school kan worden. Fragmenten en thema's uit de serie Klassen vormen hiervoor het startpunt.

Hoe biedt je kansen aan elk kind? Waar loop je tegenaan als docent? Als IB’er, of als schoolleider? En wat zijn mogelijke oplossingen binnen de school? Wat heb je daarbij van jezelf en de ander nodig? Hoe ga je dat samen aanpakken?

In voorgesprekken met de schoolleider(s) wordt het programma aangepast naar de wensen van de specifieke school. Op de dag zelf gaat het gehele team aan de slag met het thema kansenongelijkheid, wat de school al doet en waar nog kansen liggen. De kennis uit deze kennisbank vormt hierbij de basis. Tenslotte worden er met het hele team ambities gesteld voor de toekomst, een plan van aanpak gemaakt en acties benoemd waarmee het team morgen al kan beginnen.

De Klassen scholendag is gelijk een kennismaking met het werken in een continue verbetercultuur, aangezien wij geloven dat het programma enkel duurzame resultaten kan opleveren als kansengelijkheid op regelmatige basis op de agenda blijft staan en het gehele team samenwerkt aan de opgestelde doelen. De scholendag is daarmee een intensieve studiedag waarin je echt aan de slag moet gaan met het thema, vooraf, tijdens en na de sessie zelf. Een investering, maar dit levert wel een gedragen ambitie op om kansenongelijkheid structureel aan te pakken in de gehele school.

Deelname
Op dit moment zit dit programma al vol, maar het kan zijn dat we na deze ronde een nieuwe ronde op gaan starten. Heb je interesse om met je school aan dit programma deel te nemen? Mail dan naar klassen@eenvandejongens.nl.


Klassen in de klas

Ben je docent in het voortgezet onderwijs of het MBO en zou je het met je leerlingen ook graag hebben over kansenongelijkheid? Dat kan nu heel laagdrempelig met Klassen in de klas. Aan de hand van deze fragmenten, kijkvragen en verdiepingsopdrachten kunnen docenten, scholieren en studenten samen in gesprek over onder andere kansenongelijkheid, prestatiedruk en beeldtaal. >> meer informatie

Klassen in de klas is ontwikkelt door omroep HUMAN en documentairefestivals IDFA en Movies that Matter.