Over deze site

Waarom zijn we deze kennisbank gaan maken?

Tijdens het maken van de serie Klassen en het uitvoeren van het bijbehorende impacttraject zagen we natuurlijk dat elke docent zoveel mogelijk kansen wil bieden aan de kinderen die hij of zij lesgeeft. We zagen een enorme motivatie bij het onderwijsveld om de strijd met kansenongelijkheid aan te gaan, zelfs met de beperkte tijd en middelen die onderwijskrachten binnen het huidige systeem tot hun beschikking hebben. Dit stemde ons hoopvol: als er zoveel motivatie is om eraan te werken, dan moet er wel iets kunnen veranderen, toch? Ook zagen we dat er vanuit de wetenschap veel kennis is over wat je, binnen het huidige systeem, kunt doen om gelijkere kansen te creëeren. Goed nieuws, natuurlijk. Want pas als je weet wat werkt, dan kun je het gaan toepassen.

Tegelijkertijd zagen we dat veel van de beschikbare wetenschappelijk kennis niet bij de personen aankomt die er het meest mee kunnen: onderwijskrachten. De politiek en de wetenschap wisselen constant informatie uit, maar de mensen die daadwerkelijk voor de klas staan, worden vaak niet bereikt. Docenten hebben weinig tijd om te lezen door de hoge werkdruk, terwijl wetenschappelijke artikelen en rapporten vaak lang zijn en de taal waarin geschreven wordt is niet voor iedereen toegankelijk. Er er is zoveel informatie beschikbaar dat je waarschijnlijk niet eens zou weten waar je zou moeten beginnen met lezen.

Er zit een gat tussen de wetenschap en de praktijk. Althans, dat is wat wij constateerden. Er wordt hard gewerkt om dit gat te overbruggen. Door organisaties zoals het NRO, het NIVOZ en het NJI maar ook door de Gelijke Kansen Alliantie (deel van OCW), die absoluut hun best doen om de informatie die ze geven behapbaar te maken en te vertalen naar de praktijk. Toch dachten wij, naast deze organisaties, nog iets toe te kunnen voegen. Waarom? Omdat wij de serie Klassen hadden om vanuit te werken.

In de serie Klassen maak je door de ogen van kinderen kennis met het veelkoppige monster dat kansenongelijkheid is. Er komen allerlei thema's naar voren zoals verwachtingen, ouderbetrokkenheid maar ook taalachterstanden en de invloed van de straatcultuur. Het ene thema wordt expliciet benoemd, terwijl het andere meer op de achtergrond een rol speelt. Het bijzondere aan de serie is dat een abstract probleem zoals kansenongelijkheid opeens echt wordt. Je wordt meegenomen in de wereld van kinderen en op die manier leer je alle facetten van kansenongelijkheid kennen. Je raakt betrokken bij de kinderen en je wordt zelf geraakt. Het is meer dan letters op papier, het is een gevoel dat overgebracht wordt. Het gevoel van wat kansenongelijkheid nou écht betekent.

Deze unieke manier van tot mensen doordringen is kracht van documentaire en van de serie Klassen. Precies dit gevoel wilden we gebruiken om onze bijdrage te leveren aan het dichten van het gat tussen de wetenschap en de praktijk

We besloten deze kennisbank te maken, waarin de serie voortdurend terugkomt. In de tekst en in beeld. Een kennisbank die voor iedereen toegankelijk is, in vorm en in taalgebruik. Een website waar je makkelijk doorheen kunt navigeren en waar je precies dat kunt lezen wat jou aanspreekt, of wat je nog denkt nodig te hebben om jouw steentje te kunnen bijdragen. Waar je zomaar even naartoe kunt gaan, wat kunt lezen om vervolgens op een later punt weer terug te komen.

Met deze gedachte kwam deze kennisbank tot stand. We hopen dat je er wat aan hebt.


Voor wie is deze kennisbank bedoeld?

Bij het lezen van de kennisbank zal het je misschien opvallen dat docenten vaak direct aangesproken worden. Dit kan verwarrend werken, zeker als je geen docent, maar bijvoorbeeld een schoolleider, bestuurder, intern begeleider of schoolpsycholoog bent. Want het bestrijden van kansenongelijkheid is toch niet alleen de verantwoordelijkheid van de docent? Nee, dat is zeker niet zo. Het creëren van gelijkere kansen krijgt steeds meer aandacht op scholen, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs en iedereen binnen het onderwijs (en het beleid) kan hieraan zijn eigen steentje bijdragen. Besluitvorming, beleid en het in praktijk brengen hiervan strekt dus verder dan alleen de rol van de docent. Daarbij is de driehoek van schoolleider, bestuurder en de docent het belangrijkste, met nog een heel netwerk van mensen daaromheen.

Al deze verschillende kanten van de driehoek bestuurder-schoolleider-docent spelen een cruciale rol in het vormen en uitvoeren van beleid gericht op gelijkere kansen binnen een school. Als docent heb je het meeste direct contact met ouders en leerlingen, als schoolleider formuleer je in samenwerking met het team een coherente schoolvisie en stuur je het team aan, als bestuurder maak je schooloverstijgende onderwijsvisies en ga je over het besteden van geld en andere middelen. Kortom, iedereen is nodig.

Dat deze kennisbank zich voornamelijk op docenten richt is een keuze gebaseerd op schrijfgemak. Voortdurend het hele rijtje van docent tot schoolleider en alles daartussenin afwerken is bijna niet te doen. Daarnaast moeten er bij het behandelen van een groot onderwerp als kansenongelijkheid en grote thema’s die we behandelen keuzes worden gemaakt. Helaas hebben we - voor nu - nog geen middelen om ook voor de andere belangrijke rollen in de driehoek een versie te maken. We realiseren ons echter goed dat de kennisbank veel zou kunnen bijdragen wanneer het helemaal aansluit bij de verschillende verantwoordelijkheden per rol. Onze keuze voor de primaire doelgroep (voor nu) is gevallen op docenten en docenten in spé. Toch denken we dat deze kennisbank niet alleen nuttig voor is docenten. Veel van de aangedragen oplossingen zijn net zo relevant voor schoolpsychologen, IB’ers, schoolleiders en bestuurders als voor docenten. Houd bij het lezen van dit hoofdstuk vooral je eigen rol in je hoofd en kijk bij de oplossingen naar wat jouw meerwaarde hier zou kunnen zijn, ook als dit niet gespecificeerd wordt in de tekst.


Hoe gebruik je deze kennisbank?

Begin deze kennisbank met het maken van het testje op de thuispagina, zo kom je uit bij die thema’s die specifiek interessant voor jou zijn. Als je vervolgens één, twee of drie (of meer!) thema’s hebt gevonden die je aanspreken, kun je gaan lezen!

Elk thema in deze kennisbank bestaat uit dezelfde subhoofdstukken. In het eerste van het subhoofdstuk wordt uitgelegd wat er aan de hand is en waarom dit thema relevant is in het kader van kansenongelijkheid. In het tweede subhoofdstuk wordt de rol van het onderwijs toegelicht: wat is de rol van het onderwijs in het grotere geheel? In het laatste deel staan ten slotte een aantal oplossingsrichtingen beschreven. Hier gaat het om wat jij, als individu of met je schoolteam samen, kunt doen.

Doordat elk van de zeven thema’s van deze kennisbank volgens dezelfde opbouw is geschreven kun je gemakkelijk navigeren door de verschillende thema’s. Het is natuurlijk altijd een optie om direct door te gaan naar het praktische deel (de oplossingen), maar we raden je van harte aan om ook dat wat er aan de hand is tot je te nemen. Zo wordt het wellicht helderder waarom dingen gaan zoals ze gaan en waarom jij dingen doet zoals je ze doet.

Vergeet niet de fragmenten te bekijken die in de hoofdstukken verwerkt zijn. Juist de fragmenten onderscheiden deze kennisbank van andere teksten over dezelfde thema’s. Maak hier gebruik van!

Naast de zeven thema’s die de basis vormen van deze kennisbank, zijn er ook drie inleidende hoofdstukken die je meer algemene informatie geven over kansenongelijkheid en waarom dit een probleem is van ons allemaal. Ook is er een uitgebreide begrippenlijst en is er een pagina waarop je alle bronnen kunt vinden om je zelf verder te kunnen verdiepen in dit onderwerp.

Maak je tenslotte geen zorgen over dat je steeds alles opnieuw moet lezen als je de site van de kennisbank eenmaal hebt verlaten. Als je de cookies accepteert, onthoudt de site waar je bent gebleven en kun je hier gemakkelijk naar terug. Zo kun je de kennisbank in gedeeltes tot je nemen en zo een steeds completer beeld krijgen van wat jij kan bijdragen.


Door wie is deze kennisbank gemaakt?

Deze Kennisbank is geschreven door Lute Wilhelm.
Hierrvoor kreeg zij input van vele wetenschappers, onderwijskrachten en partners (zie hieronder bij ‘met dank aan’). Dolores Eeles, Sarah Sylbing en Ester Gould schreven stukken mee.
De hoofdredactie en projectleiding van de Kennisbank was in handen van Hasse van Nunen.

De fragmenten komen uit de documentaireserie Klassen, onder regie van Sarah Sylbing en Ester Gould. Omroep is HUMAN. De montage van de fragmenten is gedaan door Frithjof Kalf, Sarah Sylbing en Ester Gould.
De hele serie is terug te kijken op www.human.nl/klassen

De bouw van de site is in handen van Education Warehouse.

De publiciteit van de Kennisbank wordt gedaan door Martijn de Graaff (Bureau Q).


Partners

De Kennisbank is geïnitieerd en geproduceerd door Stichting Een van de jongens. HUMAN en de Gelijke Kansen Alliantie zijn hoofdpartners. De financiering kwam van Fonds 21, Gelijke Kansen Alliantie – een initiatief van het Ministerie van OCW, Janivo, Rabobank Amsterdam, Stichting Kinderpostzegels en VSBfonds.

Met dank aan:
Nina Mast, Arnold Jonk, Eugène Bernard, Firdevs Durgut, Berni Drop, Astrid Buijs, Debbie Dussel (Lerarencollectief), Karin Striekwold, Herman van der Werfhorst (UvA), Orhan Agirdag (Uva), Koen de Jonge, Guusje Riemens, Sara Geven (UvA), Lakiesha Tol (Zetjein), Lisa Gaikhorst, Els Mast, Fred Korthagen, Inge de Wolf (Maastricht University), Dorien Petri, Emin Kekeci, Doret de Ruyter, Jonna Wiersma, Judith Stoep (Expertisecentrum Nederlands/Radboud Universiteit), Monique Volman, Mariette Lusse, Bram Eidhof, Willemijn-Rinnooy Kan, Frederike Groothoff, Peter de Vries, Bowen Paulle, Frans Faber, Lia Voerman, Laura Stroo, Rosilde Tuit, Marten van der Els, Jotte den Dulk, Martine van der Pluijm, Iliass El Hadioui, Linda van de Bergh, Liesbeth Rodink, Bart Kuipers, Saranne Rotschäffer, Kim Stroet, Thijs Bol, Sigrid Hartman, Jasmijn Kester, Jannetje Bisschop, Maryse Knook, Albert Weishaupt, Pauline Fokkelman, John Hausman, Berni Drop, Nina Smit Duyzentkunst, Susan Wesselsboer, Wiebo Spoelstra, Annemiek Hoonsman, Carlijn Otten, Gökhan Iyigunler, Wally van der Linden, Annemarie Beukema, Eveline Oostdijk (NIVOZ), Fabian Vlastuin, Hannes van de Ven (NJI), Jolyn Berns (NJI), Esther van Beekhoven (NJI), Charlotte Dopper (NJI), Soukaina Badou (GKA), Sana Koulji (GKA), Arline Spierenburg (Ouders&Onderwijs), Lobke Vlaming (Ouders & Onderwijs), Ankie Hermans (VO-raad), Sarah Abbou (PO-Raad), Pim de Vente (PO-raad), Elze Ghijssen (Women INC), Sander Heithuis (WomenInc), Walter de Wit (Oberon), Miriam Walraven (Oberon), Heleen Versteegen (Sardes), Hanneke de Weger (NRO), Martine Braaksma, Jaap Versfelt (Stichting LeerKRACHT), Rianne Strijker (Stichting LeerKRACHT), Gaby van den Biggelaar (Stichting Leergeld), Karin Verkaar (Stichting Leergeld), Kayleigh van Oorschot, Thea van den Idsert en Monaïm Benrida (GKA).


Contact

De Kennisbank van Klassen is ontwikkeld door Stichting Een van de jongens i.s.m. verschillende partners (zie hierboven).

Stichting Een van de jongens
De Kempenaerstraat 11-B
1051 CJ Amsterdam

+31 20 894 36 28 / klassen@eenvandejongens.nl

IBAN: NL55ABNA0569031834
BIC: ABNANL2A
KvK: 52539695
BTW: NL850490650B01