Bronnenlijst

A
 • Agirdag, O. (2010). Exploring Bilingualism in a monolingual school system: insights from Turkish and native students from Belgian schools. British Journal of Sociology of Education, 31(3), 307 - 321
 • Agirdag, O. (2020). Onderwijs in een gekleurde samenleving. EPO.
 • Agirdag, O., & Ceulemans, C. (2019). Module 4. Gelijkheid en Vrijheid. In Elen, J., & Thys, A. (2020), Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs. Basisinzichten voor leraren nu en in de toekomst. 131-168
 • Agirdag, O., Van Houtte, M., & Van Avermaet, P. (2012). Effecten van segregatie: cognitieve en non-cognitieve uitkomsten en mechanismen. In O. Agirdag, W. Nouwen, P. Mahieu, P. Van Avermaet, A. Vandenbroucke, & M. Van Houtte (Eds.), Segregatie in het basisonderwijs : geen zwart-wit verhaal (pp. 68–96).Garant.
 • Aguillard, K. (2020) Recognizing Intersectionality and Unpacking Unconscious Bias.
 • Aldelhart Toorop, L. de &  Werner, G. (2015) Naar meer heterogene brugklassen in het Nederlands onderwijs - de brugklasbonus. De Nationale Denktank.
 • Anne Frank Stichting (z.d.) Begin bij jezelf! Kleine Uiteenzetting over Stereotypen en Vooroordelen.
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
 • Lee, K., Quinn, P. C., & Heyman, G. D. (2017). Rethinking the emergence and development of implicit racial bias: A perceptual-social linkage hypothesis. In N. Budwig, E. Turiel, & P. D. Zelazo (Eds.), New perspectives on human development (pp. 27–46). Cambridge University Press.
 • Stichting Lezen (2021). Leesmonitor.
 • LOWAN. (z.d). Taaldenkgesprekken.
 • Lusse, M. (2019). School en thuis. Succesfactoren voor het verbinden van leefwerelden. Uitgeverij Pica.
 • Lusse M. & Kassenberg, A. (2020). Omgaan met armoede op scholen. Handreiking voor po en vo. Hogeschool Rotterdam; Hanzehogeschool Groningen.
M
N
O
P
R
S
T
 • Tajfel, H. (1972). La categorization sociale. In S. Moscovici (ed.), Introduction à la Psychologie Sociale. Larousse.
 • 't Gilde, J. & Volman, M. (2020). Buitenschoolse kennis maakt je les rijker. Didactief Onderzoek.
 • Timmermans, A., Kuyper, H., & van der Werf, G. (2012). Schooladviezen en onderwijsloopbanen. Voorkomen, risicofactoren en gevolgen van onder-en overadvisering
U
V
W
 • Watson, T., & McLanahan, S. (2011). Marriage meets the Joneses: Relative income, identity, and marital status. Journal of Human Resources., 46,  482–517
 • Weininger, E.B., & Lareau, A. (2003). Translating Bourdieu into the American context: the question of social class and family-school relations. Poetics, 31(6)
 • Wiegman, M. (2019). Strijd om Cornelius Haga Lyceum steeds bitterder. Het Parool.
 • Wilkinson, R. & Pickett, K. (2009). The Spirit Level: Why More Equal Societies Always do Better. Penguin Books.
 • Wij-leren.nl (z.d). Scaffolding.
 • Wij-leren.nl (z.d.). Vrijheid van onderwijs.
 • WOMEN inc (z.d.) Stereotypering in schoolboeken.
Y
Z
 • Zirkel, S. (2002). Is there a place for me? Role models and academic identity among white students. Role models and academic identity among white student and students of color. Teachers college record, 104(2), 537-376